Vi vill göra mer

Stunder grundades av Frida och Aron Starkman som båda har lång erfarenhet från omsorg, rekrytering och att bedriva en omtyckt hemtjänstverksamhet. Efter otaliga samtal med både äldre och anhöriga blev det tydligt att det behövs ett komplement till traditionell äldreomsorg – en tjänst som ökar aktivitet, välmående och livskvalitet.

Foto: Samuel Pettersson

Individens behov i centrum

När äldreomsorgen brister handlar det ofta om knappa resurser. Personalen har svårt att räcka till och möjligheten till individanpassade lösningar lyser med sin frånvaro. 

– Dessvärre sätter styrningen av svensk äldreomsorg gränser för vad som är möjligt att lösa, även för passionerade och omsorgsfulla medarbetare. Vi vill göra ännu mer för att ge fler äldre roligare och mer innehållsrika liv, säger Frida Starkman.

Där någonstans föddes alltså idén till Stunder – en möjlighet att rekrytera en matchande person och anpassa aktiviteter efter den äldres behov. För behoven och förutsättningarna kan verkligen se olika ut. En del saknar anhöriga i samma stad, vissa har svårt att komma ut själva och andra kanske bara vill ha en återkommande träff att se fram emot.

– Sedan Stunder startades har vi fått ett väldigt fint gensvar från både äldre och anhöriga, inte minst för att våra ”Stundare” ofta är lite äldre med både livserfarenhet och en bakgrund inom vård och omsorg, säger Aron. 

Stunder är ett svenskt familjeföretag som drivs utan riskkapitalbolag och externa avkastningskrav. Huvudkontoret ligger i Umeå och verksamheten bedrivs i hela landet. Intresserad av att veta mer om vår tjänst? Kontakta oss här.

Stunder gör skillnad

Stunder förbinder sig med FN:s mål “God hälsa och välbefinnande”. Vi önskar främja ett hälsosammare liv för våra kunder. Trots att svensk äldreomsorg håller hög nivå, klarar samhället i dagsläget inte av att tillgodose våra äldres sociala behov.

Genom att skapa en tjänst som hjälper personer att bryta isolering och
ensamhet gör vi skillnad. Rent konkret ser vi hur både det fysiska och mentala välmåendet förbättras genom meningsfulla möten. Vi vill bryta en passiv trend och bidra till ökad aktivitet, förbättrad motion, sömn och aptit.

Stunder förbinder sig med FN:s mål om jämställdhet: “Uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt”. Nästan var femte vuxen i Sverige vårdar idag en närstående. Studier visar att det framförallt är kvinnorna som tar ansvaret och går ner i arbetstid för att ta hand om närstående. Stunder vill vara en möjliggörare för avlastning och bidra till ett jämlikt samhälle.

Stunder sätter
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina stunder tillsammans som skapar minnen för livet.

Välj din plan idag