En berättelse om gemenskap

Här kan du läsa mer om vilka personer som står bakom Stunder, varför det här initiativet har kommit till och hur vi vill göra skillnad.

Foto: Samuel Pettersson

Om oss

Vår resa är en berättelse om gemenskap. Stunder startades av Aron och Frida, två eldsjälar som möttes på en fest och gnistor uppstod. Tillsammans har vi 30 års erfarenhet från äldreomsorgen och har de senaste åren drivit Aleva omsorg. Med egna ögon har vi sett hur ensamheten påverkar äldre människors välmående negativt. Under resan träffade vi Fredrik och insåg att vi delade visionen om att förena människor genom meningsfulla möten.

Stunder finns här för att hjälpa människor att må bra och ta tillvara på livets möjligheter. Tjänsten bygger på personlig matchning utifrån intressen och drömmar. Det finns idag ett stort behov av sällskap i samhället som är svårt att uppfylla inom traditionell äldreomsorg. Vi vill vara den komplementerande funktionen som gör världen lite mindre ensam och lite mer lycklig.

Stunder har en tydlig vision – förena människor genom meningsfulla möten.

“Rent konkret ser vi hur både det fysiska och mentala välmåendet förbättras genom meningsfulla möten.”

Stunder gör skillnad

Stunder förbinder sig med FN:s mål – God hälsa och välbefinnande. Vi önskar främja ett hälsosammare liv för våra kunder. Trots att svensk äldreomsorg håller hög nivå, klarar samhället i dagsläget inte av att tillgodose våra äldres sociala behov. Genom att skapa en tjänst som hjälper personer att bryta isolering och ensamhet gör vi skillnad. Rent konkret ser vi hur både det fysiska och mentala välmåendet förbättras genom meningsfulla möten. Vi vill bryta en passiv trend och bidra till ökad aktivitet, förbättrad motion, sömn och aptit.

Stunder förbinder sig med FN:s mål – Uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt. Nästan var femte vuxen i Sverige vårdar idag en närstående. Studier visar att kvinnor tar det största ansvaret och går ner i arbetstid för att ta hand om närstående. Stunder vill vara en möjliggörare för avlastning och bidra till ett jämlikt samhälle.

Stunder sätter 
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina stunder tillsammans som skapar minnen för livet.