Tillsammans skapar vi minnen för livet

Ungefär 300 000 personer är socialt isolerade i Sverige, och mest ensamma är de äldre. Minst en på tio över 75 år, kanske fler alltså, träffar inte familj eller vänner mer än ett par gånger i månaden. Mest ensamma är äldre på särskilt boende. Tänk dig — det är många tusentals riktiga människor bakom de sifforna.

Foto: Samuel Pettersson

Hur ensamhet påverkar alla

Med ensamheten kommer ofta passiviteten. Stillasittandet. Tystnaden. Timmar som släpar sig fram. Dagar som flyter in i varann. Oavsett vardag, lördag eller storhelg. För många betyder det också att se andra njuta av en solig dag genom ett fönster. På köpet kommer den ökade ohälsan som kan leda till en rad andra skadliga effekter.

Allt det här såg jag på nära håll, varje dag, under mina många år inom äldreomsorgen. Och inte minst alla anhöriga som vände sig ut och in för att räcka till, vilket förstås är extra svårt om man bor långt borta. När jag mötte personalvetaren Aron föddes en dröm om att starta ett hemtjänstföretag med de äldres livslust i fokus, på riktigt. Att få möjligheten att göra saker på ett annat sätt, ett bättre sätt. Där vi mäter framgång baserat på de äldres välbefinnande istället för kostnadsbesparingar eller lönsamhet.

Med fyra tomma händer och en himla massa flyers föddes familjeföretaget Aleva som idag driver en mycket uppskattad verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen med över 200 anställda. Aleva ägs och drivs helt och hållet av mig och Aron, utan inblandning av investerare eller externa avkastningskrav.

Dessvärre sätter styrningen av svensk äldreomsorg gränser för vad som är möjligt att lösa, även för passionerade och värdedrivna medarbetare som hos Aleva. Jag och Aron ville göra mer för att ge fler äldre roligare och mer innehållsrika liv. För det krävdes något annat, nämligen den kompletterande hem- & äldreboendetjänsten Stunder. Ett nytt familjeföretag som precis som Aleva drivs utan inblandning av investerare och avkastningskrav. Bara två personer med jävlar anamma, fast beslutna att hjälpa fler gamla att få vara sina riktiga jag och leva livet fullt ut.

Som alla andra, helt enkelt.

/Frida Nilsson, socionom och grundare

Stunder gör skillnad

Stunder förbinder sig med FN:s mål “God hälsa och välbefinnande”. Vi önskar främja ett hälsosammare liv för våra kunder. Trots att svensk äldreomsorg håller hög nivå, klarar samhället i dagsläget inte av att tillgodose våra äldres sociala behov.

Genom att skapa en tjänst som hjälper personer att bryta isolering och
ensamhet gör vi skillnad. Rent konkret ser vi hur både det fysiska och mentala välmåendet förbättras genom meningsfulla möten. Vi vill bryta en passiv trend och bidra till ökad aktivitet, förbättrad motion, sömn och aptit.

Stunder förbinder sig med FN:s mål om jämställdhet: “Uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt”. Nästan var femte vuxen i Sverige vårdar idag en närstående. Studier visar att det framförallt är kvinnorna som tar ansvaret och går ner i arbetstid för att ta hand om närstående. Stunder vill vara en möjliggörare för avlastning och bidra till ett jämlikt samhälle.

Stunder sätter 
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina stunder tillsammans som skapar minnen för livet.

Välj din plan idag