Hjälp vid demens

Har du demens eller annan kognitiv nedsättning? Genom lång erfarenhet från äldreomsorgen kan vi hjälpa dig och dina anhöriga med stöd i vardagen.

Kontinuitet

Med samma, trygga sällskap varje vecka bygger vi en relation, även om minnet sviktar.

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet från äldreomsorgen och arbete med demens.

Livskvalitet

Att göra trevliga och roliga saker tillsammans skapar en bra känsla som sitter kvar i kroppen.

Om demens

I Sverige lever idag uppemot 150 000 personer med demens. Att få veta att man har en demenssjukdom kan vara ett tungt besked. Men kom ihåg att det är fullt möjligt att fortsätta leva ett rikt och aktivt liv. Du kanske bara behöver lite extra stöd och hjälp.  

— Fortsätt göra det du gillar 

Håll dig aktiv och ta dig för saker – hjärnan gillar sådant som är förknippat med lust.

— Ha bestämda rutiner 

Då blir det lättare att genomföra regelbundna aktiviteter, särskilt om dagarna börjar röra ihop sig.

— Lyssna på kroppen

Aktivitet är bra, men dagsformen kommer att variera. Om du blir trött eller stressad kan du behöva vila.

— Rensa och sortera

En mer avskalad miljö med bestämda platser för viktiga saker hjälper till i vardagen.

Är du anhörig?

Det är inte ovanligt att känna både oro och sorg när en närstående drabbas av demens. Som anhörig kan du vara ett viktigt stöd till den som drabbats. Men då måste du orka — glöm därför inte dig själv och dina egna behov.

Se till att du får tid att göra sådant som du tycker om och den återhämtning du behöver.  

Stunder i vardagen 

Med ett sällskap från Stunder får du eller din närstående en och samma person att träffa med regelbundenhet. Kontinuitet är viktigt vid demenssjukdom då det kan ta tid att skapa trygghet i relationen.

Att göra trevliga och roliga saker tillsammans skapar en bra känsla som sitter kvar i kroppen, även om minnet inte stannar kvar lika länge. Stunder kan hjälpa till med ökad aktivitet och trevligheter men också praktiska sysslor i hemmet.

Vi kompletterar den traditionella äldreomsorgen genom att vi avsätter ordentligt med tid för våra aktiviteter tillsammans utan att behöva stressa.

Vi hjälper både den som bor hemma eller på ett äldreboende.  

“Rent konkret ser vi hur både det fysiska och mentala välmåendet förbättras genom meningsfulla stunder.”

Vår bakgrund

Vi som jobbar på Stunder har själva har lång erfarenhet från äldreomsorgen och arbete med demens. Vi väljer noga ut de personer som kan jobba som sällskap och kan även handleda dem i svåra situationer. Dessutom kompletterar vi med demensutbildningar vid behov. 

Under mina år i äldreomsorgen har jag sett vilken utmaning en demenssjukdom kan innebära för både individ och familj. Men också hur rätt stöd och hjälp kan göra underverk.
Frida Nilsson, grundare Stunder