Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

Var finns ni?

Vi finns i hela Sverige så var du än bor så rekryterar vi en medarbetare som passar just dig.

Hur säkerställer ni kvaliteten på de personer som arbetar för er?

Stunder har ett gediget program för att kvalitetssäkra alla personer som ska jobba som Stundare.
Kortfattat ser processen ut så här:

•  Intervju
•  Bakgrundskontroll (belastningsregister, Kronofogden)
•  Profil utifrån bland annat intressen, personlighet och geografisk närhet matchas mot kundens behov och önskemål.

På så vis vill vi säkerställa att vi hittar rätt person till just dig som du kan känna dig trygg med. Om ni vill erbjuder vi också att ni kan träffas på ett kostnadsfritt besök för att du själv ska få avgöra om ni klickar tillsammans.
Teamet bakom Stunder har sammanlagt 30 års erfarenhet från äldreomsorgen, samt gedigen erfarenhet från rekryteringsbranschen. Vi har byggt vårt kvalitetssystem på beprövade metoder.

Jag skulle gärna vilja ha en äldre person, är det möjligt?

Absolut, genom den personliga matchningsprocessen utgår vi från dina/era önskemål och hittar en person som passar med dig. För dig som känner störst förtroende för en lite äldre person har vi t ex många som börjat trappa ned i arbetslivet eller är nyblivna pensionärer som vill ha en meningsfull sysselsättning. Liknande livserfarenheter och sammanhang kan lyfta samtalet och ge en trivsam relation. Vi har egna upparbetade kanaler och använder även annonsering för att hitta rätt person. Inom företaget har vi gedigen erfarenhet av rekrytering och urval, såväl från rekryteringsbranschen som äldreomsorgen.  

Jag skulle gärna vilja ha en yngre person, är det möjligt?

Absolut, genom den personliga matchningsprocessen utgår vi från dina/era önskemål och hittar en person som passar med dig. För dig som gärna vill umgås med en lite yngre person som kan bidra med nya idéer och perspektiv, har vi t ex många studenter som söker meningsfull sysselsättning vid sidan av sina studier. Umgänge över generationsgränser ger ofta ett stort utbyte för båda parter. Vi har egna upparbetade kanaler och använder även annonsering för att hitta rätt person.
Inom företaget har vi gedigen erfarenhet av rekrytering och urval, såväl från rekryteringsbranschen som äldreomsorgen.   

Vad händer om jag inte är nöjd?

Nöjda kunder och anhöriga är det viktigaste för oss. Skulle du uppleva problem med tjänsten eller den person vi hittat till dig, så gör vi en ny matchning för att säkerställa att du blir nöjd och trygg. Vid behov justerar vi matchningsprofilen för att hitta en person som bättre passar det du söker i ditt sällskap. Självklart har vi en personlig kontakt genom hela resan.

Vilka tjänster kan ni utföra?   

I grunden är Stunder en sällskapstjänst men i den ryms många olika aktiviteter. Allt från praktisk hjälp i hemmet som att sortera, städa, diska och tvätta till att umgås, gå promenader, besöka museum eller kulturella evenemang. Vi kan även följa med till läkarbesök, frisör eller fotvård. Den stora fördelen med vårt koncept är att du får samma person som du lär känna och kan anpassa innehållet därefter.
De flesta tjänster innefattar RUT-avdrag vilket gör att du endast betalar halva arbetskostnaden. Tillsammans planerar vi ett upplägg som passar dig.

Hur får jag som anhörig information och återkoppling?

Efter varje utfört besök skickar vi en uppdatering. Denna brukar vara väldigt uppskattad. Vi vill att tjänsten ska vara en gemensam upplevelse där du som anhörig kan känna dig delaktig. Våra uppdateringar kan innehålla både text, bild och film.
Självklart kräver uppdateringarna samtycke från alla inblandade.

Hur jobbar ni med COVID-19?

Vi följer alla riktlinjer från myndigheter, sjukvård och kommun kring smittskyddsarbete. Tydliga rutiner finns för basala hygienrutiner, användande av skyddsutrustning såsom munskydd, hur man agerar vid symptom, mm.  
Inom företaget har vi sammanlagt 30 års erfarenhet av att driva verksamheter inom äldreomsorgen inkl att bedriva förebyggande smittskyddsarbete.

Hur fungerar RUT-avdraget?

Med RUT-avdraget betalar du bara för halva arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 75 000 kr att utnyttja per år, vilket motsvarar ett köpunderlag på 150 000 kr. Som anhörig kan man dessutom göra RUT-avdrag för köp av tjänster till sina föräldrar.  
 
Vi på Stunder ordnar allt med administrationen kring RUT-avdraget och avdraget finns specificerat på fakturan. Om du redan har utnyttjat hela ditt RUT-avdrag kan du be om en faktura utan RUT-avdrag.
 
På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om RUT-avdraget:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag
De flesta tjänster innefattar RUT-avdrag, men inte alla. Tillsammans planerar vi ett upplägg som passar dig.

Hur gör jag om jag vill avsluta tjänsten och vad är uppsägningstiden?

Vi har ingen bindningstid men tillämpar två veckors uppsägningstid.

Vilken erfarenhet har ni av demens?

Teamet bakom Stunder har ca 30 års samlad erfarenhet av äldreomsorgen, och därigenom också en gedigen kunskap om demenssjukdomar.
När en person med demens, eller anhörig, anlitar oss prioriterar vi alltid att hitta ett sällskap som har erfarenhet eller utbildning inom demens och kognitiva nedsättningar. Vi bidrar även med handledning och vid behov utbildning i ämnet.

Vad händer om något går sönder i mitt hem?

De som jobbar som Stundare är försäkrade och företaget har en ansvarsförsäkring som täcker skador som kan uppstå under våra besök.
Vi finns alltid tillgängliga på telefon eller e-post för att hjälpa dig om något skulle inträffa eller om du har frågor och funderingar.
Telefon: 010-110 23 22
E-post: info@stunder.se

Kan man anpassa upplägget efter mina önskemål?

Självklart! Tanken är att du sätter agendan för dig och ditt sällskap och Stunder matchar dig med en person som passar just det du söker som ditt sällskap. Därefter kan ni själva i dialog göra eventuella ändringar.

Vad händer om jag behöver flytta besöket?

Inga problem. Tillsammans med ditt sällskap hittar ni ny dag och tid för besöket.

Vad händer om min Stundare behöver flytta besöket?

Alla kan få förhinder och även sällskapen via oss på Stunder. Tillsammans hittar ni en ny dag och tid och planerar om besöket.

Kan jag lägga till extra besök?

Absolut! Stunder stämmer av det med dig och ditt sällskap och hittar en lösning med dag och tid.

Måste jag som anställd fakturera via en mellanhand?

Nej, hos oss får man betalt för sina utförda besök som lön direkt ifrån oss. Vi har dessutom ett trygghetspaket kopplat till anställningen.

Är jag som jobbar som arbetar som Stundare försäkrad?

Ja, vi har en ansvarsförsäkring via Länsförsäkringar som täcker eventuella skador som kan uppstå i kundens hem. Vi har också ett trygghetspaket som täcker bl a arbetsskada och sjukdom.

Vill du veta mer? Här hittar du våra kontaktuppgifter

Stunder sätter
färg på tillvaron

En stund kan vara så mycket. Från att mötas på en fika i solen till att gå på en operapremiär i din finaste klänning. Det viktigaste är att vi har fina stunder tillsammans som skapar minnen för livet.