Tänk på de ensamma i jul

Många associerar julen med familjemys, middagar, släkt och vänner. Vi på Stunder vill därför ta tillfället i akt att påminna om alla de som inte har någon att fira med...

Många associerar julen med familjemys, middagar, släkt och vänner. Vi på Stunder vill därför ta tillfället i akt att påminna om alla de som inte har någon att fira med. Känner du någon som är socialt isolerad? Sträck ut en hand, slå en signal eller bjud in om du har möjlighet!

 

Enligt en undersökning från slutet av 2022 svarar 23% i befolkningen från 16 år och uppåt att de lider av ensamhet och isolering. Problemet är särskilt stort bland unga och äldre. Regeringen har till och med gett Folhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi som kan bidra i rätt riktning.    

 

Olika former av ensamhet påverkar välbefinnande på olika sätt

Ensamhet kan såklart variera mellan att vara självvald och positiv till att vara ofrivillig och negativ. Enligt Folkhälsomyndigheten påverkas välbefinnande och hälsa av sociala relationer, men behovet av social interaktion tycks variera från individ till individ.  

Självvald och positiv ensamhet

Att vara ensam behöver inte alltid vara negativt. Självvald ensamhet kan vara en positiv upplevelse där personen får tid för återhämtning och reflektion. Många människor trivs med att vara på egen hand ibland och finner både glädje och lugn i ensamheten.

Ofrivillig och negativ ensamhet

Å andra sidan kan ofrivillig ensamhet vara besvärande och leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Problemet uppstår när det finns en klyfta mellan önskade och faktiska sociala relationer. Men är det verkligen så farligt då? Ja, enligt forskare på Karolinska Institutet kan ofrivillig ensamhet i vissa fall vara lika livsförkortande som rökning. I Ensamhet – ett hot mot vår hälsa kan du läsa mer om Lena Dahlbergs tankar kring ämnet. Där finns också tips på en handlingsplan för att bryta ensamhet som tagits fram av socialpsykologen John T. Cacioppo.

Nu har vi klargjort skillnaden mellan frivillig och ofrivillig ensamhet. För att fördjupa oss i ämnet litegrann är det också viktigt att skilja mellan olika former av ofrivillig ensamhet.

 

Tre former av ofrivillig ensamhet

Social ensamhet: Bristande tillgång till sociala nätverk och sammanhang, vilket kan resultera i få eller inga relationer.

Emotionell ensamhet: Avsaknad av nära relationer där man saknar någon att dela sina innersta tankar och känslor med.

Existentiell ensamhet: En djupare form av ensamhet där man känner att ingen riktigt kan förstå en. Detta är nära kopplat till meningsfullhet och kan uppstå i svåra livssituationer och förluster.

Sammanhang mellan formerna av ensamhet

De olika formerna av ensamhet behöver inte vara isolerade från varandra, utan kan också vara sammanvävda. Bristen på sociala relationer kan leda till emotionell ensamhet, då det saknas personer att anförtro sig åt. Även när man är omgiven av människor kan man uppleva emotionell och existentiell ensamhet om relationerna saknar djup och närhet.

Inte så peppig läsning så här innan jul va? Vi håller med! Men det bästa sättet att hantera sådana känslor är att agera. Bjud in någon, ringen ensam person du inte talat med på länge, skänk en slant eller engagera dig i någon av alla fantastiska organisationer som arbetar med att motverka ensamhet.

 

God jul önskar teamet på Stunder