Fyra områden som bidrar till hälsosamt åldrande

Stunder kombinerar forskning med erfarenhet för att främja ett åldrande med fokus på socialt liv, fysisk hälsa, bra matvanor och meningsfullhet.

Att bli äldre förknippas ibland med försämrande levnadsvillkor från pensionsåldern och framåt. Vi på Stunder möter dagligen exempel på motsatsen och det finns gott om forskning som visar på konkreta saker att tänka på för att göra sitt åldrande så bra som möjligt. Inom vetenskapen pratar man om fyra hörnpelare: social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet.

Stunders tjänst är i första hand ett komplement till äldreomsorgen och grundar sig på tre övertygelser:

1.     Det går att påverka sitt liv till det bättre

2.     Människor är olika och har därför olika behov

3.     Relationer är viktigt    

Dessa övertygelser bygger på vår långa erfarenhet från äldreomsorgen men också på forskning kring de fyra hörnpelarna.

Social gemenskap

Att känna gemenskap med andra människor är hälsofrämjande. För många kan det handla om familj, vänner, grannar eller andra personer med liknande intressen. En del saknar dessvärre möjligheter till socialt umgänge och studier visar att ofrivillig ensamhet leder till ett accelererat åldrande. Därför fokuserar Stunder på att hitta rätt person till våra kunder som kan bygga relation och lära känna individens behov över tid.

 

Meningsfullhet

Människor mår bra av att känna sig behövda. En del av nedsidan med att gå i pension kan vara att man förlorar sitt sammanhang och den gemenskap som funnits i vardagen. För många är det inte ett problem eftersom de kan få behoven tillfredsställda genom föreningsliv eller andra gemenskaper. Tack vare den noggranna matchningen mellan Stundare och äldre så skapar vi förutsättningar för goda samtal och, inte minst, en relation där vi kan stötta och uppmuntra till att fortsätta med hobbies och liknande.

 

Fysisk aktivitet

Forskning visar att fysisk aktivitet är den enskilt viktigaste insatsen som leder till förbättrad hälsa. Vi har alla olika förutsättningar att röra på oss men även små förändringar kan leda till stora resultat. Med Stunder får ges möjlighet till promenader, gå enklare ärenden eller kanske enklare rörlighetsövningar i hemmet. Att regelbundet få komma ut i friska luften är en lisa för själen för den som har möjlighet.

 

Goda matvanor

De flesta föredrar sällskap när de äter mat. Annars blir det lätt att maten prioriteras ner och plötsligt består den kanske bara av mackor med pålägg. Våra Stundare gör det trevligare att äta och kan hjälpa till med både matlagning (helst tillsammans) och att följa med den äldre till mataffären.

Så, med forskning och gedigen erfarenhet i ryggen vill vi avslutningsvis komma med en uppmaning: Hör av dig så ser vi vad vi kan göra – vår matchningsbank är fulla av erfarna Stundare som söker extrajobb och någon att få bry sig om lite extra.

/Teamet