Samtal med Stunders grundare Frida

Idag har vi haft förmånen att sitta ned med en av Stunders grundare Frida Nilsson. Vi ställde några frågor om hennes syn på äldreomsorgen, hur Stunder kom till och vad som ligger framför oss.

Hur är läget med dig, Frida?

– Det är bra men väldigt fullt upp! Idag har jag hunnit ha en bokcirkel i ledarskap, skrivit på en projektansökan, haft möte med en kommun och dessutom hållit öppet hus för ett 50-tal pensionärer. Det finns alltid mycket att göra, men det är så roligt och givande att jag inte skulle ha det på något annat sätt.


Du har jobbat länge inom äldreomsorgen, vilka utmaningar har du sett?

– Det är en sektor full av utmaningar. Dels har vi demografin som hela samhället brottas med så som en åldrande befolkning, resursbristen inom äldreomsorgen och att det är för få sökande till vårdyrkena. Sedan har jag alltid hakat upp mig på alla regler som begränsar personalens möjligheter att erbjuda den bästa möjliga omsorgen. Jag har sett hur detta kan göra arbetet mindre smidigt och mindre roligt för medarbetarna. Och det har alltid känts fel att de som verkligen känner de äldre och deras behov, nämligen kollegorna på fältet, ofta har begränsad möjlighet att fatta beslut. Många som jobbar inom äldreomsorgen är fantastiska men de måste få rätt förutsättningar.


Hur drabbas de äldre?

– Tyvärr kan äldre och deras behov tappas bort ibland. Ett fenomen som vi med Stunder har stött på flera gånger nu hos äldre som bor på äldreboende är att när vi kommer för att promenera första gången upptäcker vi att de inte har några ytterskor. De äger inga skor. Är inte det talande? Då kan de ju aldrig ha varit utanför ytterdörren.


När såddes fröet till Stunder?

– Vi insåg att trots allt bra arbete som görs inom äldreomsorgen, så finns det fortfarande ett stort behov som inte riktigt möts - social kontakt och aktivitet. Många äldre blir isolerade och aktiveras inte tillräckligt, vilket har negativa konsekvenser för deras välbefinnande. Därför ville vi skapa en lösning som tar vid där äldreomsorgen inte räcker till. Så föddes idén till Stunder.


Vad är nästa steg för Stunder?

– Vi fortsätter utveckla och förbättra vår tjänst, så att vi kan hjälpa ännu fler äldre att få den sociala kontakt och de aktiviteter de önskar. Vi jobbar ständigt på att göra matchningen mellan äldre och våra eldsjälar ännu bättre, eftersom vi vet att det är nyckeln till en meningsfull och givande upplevelse för alla inblandade.